Nyheder fra Securia mobilvagt

Total løsninger til byggepladser

Securia Facility udfører total løsning til byggepladser (A construction site) som blandt andet omfatter vores Traffic Marshal.

En Traffic Marshal er køretøjets eksterne operatør. Hans/hendes hovedansvar er at guide et køretøjer sikkert fra punkt A til punkt B, så kontakt med mennesker og objekter undgås

Traffic Marshal – Banksman

A traffic marshal recently sustained a lost time injury whilst carrying out his marshaling duties. … The Traffic Marshal is the eyes of the vehicle/plant operator, his/her primary responsibility is to guide vehicles and plant safely, ensuring contact is avoided with people or objects.

Being a traffic marshal is a little like being the eyes and ears of the driver of a large vehicle, particularly cranes. These vehicles are awkward to move and don’t allow the driver a good line of sight around him so a traffic marshal is instrumental in this safe movement. The marshal can use a number of ways to communicate with the driver, ranging from simple hand signals to a radio connection to give full and specific instructions.

The responsibilities of the traffic marshal therefore start with ensuring that the area around the vehicle is clear and safe before it begins to manoeuvre. The marshal will then walk in the front of the vehicle, clearing any obstructions from the vehicle’s path, while also looking out for anything that could cause an obstacle for its progress or even a distraction for the driver.

Once the path is clear, the marshal will then stand still in a safe position where the driver of the vehicle can see him and communicate with them, regardless of the means used. If there is a long distance movement involved, then the marshal will repeat the process, ensuring each section of the route is clear and that he can stand in a new position for the driver to watch.

While doing this, the marshal should also keep watch for other people in the area as well as other vehicles.

Traffic Marshal

At være Traffic Marshal kan sammenlignes med at være øjne og øre for føreren af et stort køretøj, især kraner.

Disse køretøjer er vanskelige at flytte og de giver ikke føreren et godt udsyn hele vejen rundt, så en Traffic Marshal er vigtig for at kunne flytte køretøjet på en sikker måde. Vi bruger flere forskellige måder til at kommunikere med føreren, det kan være alt fra simple håndsignaler til radiokommunikation for at give fyldestgørende instrukser.

Vores ansvar begynder derfor med at sikre at området rundt om køretøjet er ryddet og sikkert før man begynder at manøvre køretøjet rundt. Vi går derfor ind foran køretøjet for at fjerne alle forhindringer på køretøjets vej, mens vi samtidig holder øje med ting som eventuelt kunne komme i vejen eller distrahere føreren af køretøjet.
Når en vej er ryddet, stiller vi os et sikkert sted, hvor vi har øjenkontakt til føreren af køretøjet og kan kommunikere med ham uanset hvilke kommunikations metode vi vælger. Hvis flytningen er over en længere afstand så vil vi gentage processen og sikre sig at hver sektion af vejen er ryddet og at han kan indtage en ny position så føreren kan se ham.

Vores Traffic Marshal holder også øje med andre mennesker og køretøjer i området.

First Respons

Securia vagt tilbyder kørende førstehjælp.

Nu tilbyder Securia vagt kørende førstehjælp på større arbejdspladser, så som byggepladser (A construction site).

Vi er med til at redde menneskeliv og gøre en forskel ved større ulykker og lign.
Vores team består af særlig uddannede samaritter, der med kort varsel kan indsættes i kortere perioder.

Vi kan også bidrage ved fx større danske events, sportsstævner og festivaler hvor der kan være behov for os.
Kontakt os og hør mere om sikkerheden forbundet med First Respons.

Nyt domicil

 Pga den store udvidelse vi har haft blev lokalerne for små på Tagtækkervej, derfor har vi købt vores eget domicil på Klokkestøbervej 19 som er dobbelt størrelse af det vi kommer fra. Klokkestøbervej ligger kun et stenkast fra Tagtækkervej og derved har vi stadigvæk vores centrale placering.

Securia vagt udvider med kontor i Vejle.

Vi er glade for at kunne informere om at vi udvider med et nyt kontor i Vejles østlige industrikvarter. På den måde kan vi bedre servicere vores kunder i Vejle og omegn.

Securia Safe-Point

vores nye runderingssystem sikrer bedre service og bedre sikkerhed.


Vi har i samarbejde med vores hollandske underleverandør udviklet vores nye runderingssystem Securia Safe-Point. Ved hjælp af systemets mobil app samt QR koder eller NFC tags på din vagts rute kan kontrolcentret med Securia Safe-Point både afgive og modtage nyttige oplysninger under hele runderingen…